คนไทยควรทำอะไรให้พ่อหลวง

posted on 24 Oct 2016 20:48 by zero-one directory Diary, Idea

 

 

มีเพื่อนๆ แม้แต่อาจารย์ชาวต่างชาติเป็นห่วงประเทศไทย เนื่องจากเค้าติดตามข่าวประเทศไทยมานานจนรู้ว่า ความขัดแย้งหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากความเห็นต่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมมักยุติได้ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยที่แม้แต่มีหลายอย่างเห็นไม่ตรงกัน ก็มีผู้ยึดเหนี่ยวจิตใจในทุกครั้งคือความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง 

 

ซึ่งแม้ ณ ตอนนี้ เชื่อว่าความเป็นหนึ่งเดียวก็ยังคงมีอยู่ เพราะในจิตใจของคนไทย ความรัก ภักดี ก็ยังไม่เสื่อมคลายไปไหน ธ ยังคงสถิตย์ในใจคนไทยแทบทั้งประเทศ 

 

ผู้นำหลายๆประเทศ ชื่นชมความเป็น ผู้นำของท่าน ซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าทำไมคนไทยถึงได้มีความรักต่อพระมหากษัตริย์มากขนาดนี้ หลายคนตั้งข้อสงสัยนึกไปถึงสมมุติเทพที่คิดว่าคนไทยได้บูชาเป็นข้ารองบาทของพระราชาโดยเงื่อนไขว่าท่านสิบศานติวงศ์ ซึ่งสำหรับบริบทของคนไทยแล้ว การที่คนไทยยกย่องท่านมาจาก การที่ท่านได้พิสูจน์ว่า ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ พร้อมทั้งเข้าถึงประชากรไทยมากกว่าผู้ใดในประเทศนี้แม้แต่ผู้นำทางการเมืองทุกยุคสมัยด้วยพระองค์เองจริงๆ สำหรับคนไทยที่เติบโตในยุคที่ในหลวงได้ทรงงานตามพื้นที่ต่างๆ ย่อมไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าท่านถือเป็นอัจฉริยะบุคคลที่ปรีชาสามารถทั้งทางด้าน วิศวะ ศิลปะ กีฬา การจัดการ รวมถึงการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ 

 

ซึ่งเหล่านั้นเป็นการทำให้คนทุกคนตระหนักว่า คนไทยรักในหลวง เพราะพระองค์เอง มิใช่ว่ารักเพราะท่านเป็นกษัตริย์ มิใช่เพราะท่านถูกตั้งเป็นสมมุติเทพ ไม่ใช่เพียงแต่คนไทยหากเป็นคนที่ติดตามข่าวสารก็น่าจะทราบว่าท่านเป็นราชวงศ์ที่ทรงงานหนักที่สุด ดังนั้นไม่แปลกที่คนไทยยังคงเศร้าหมองจากการที่ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่อย่างไรก็ตาม คนไทยเองก็คงไม่ยอมให้การจากไปของท่านทำให้เราอ่อนแอลง แต่เป็นการตอกย้ำว่าลูกของท่านต้องเข้มแข็งมากกว่าเดิม เพื่อสืบสานปณิธานในการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้น

 

เพราะความรักที่มีต่อ พ่อหลวง จะทำให้เรามุ่งมั่นสร้างความดี

 

 

Comment

Comment:

Tweet